Certyfikaty

facebook youtube

"Kajaki na Wiśle" - to mobilna wypożyczalnia kajaków turystycznych i organizator spływów kajakowych z przewodnikiem i intruktorem, która spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych i działa jako organizator turystyki.

 

Nasze usługi posiadają znak marki lokalnej Dolina Karpia:

 

Dolina Karpia

 

Znak ten to gwarancja pochodzenia, jakości, przyjazności dla klienta i środowiska. Certyfikat Dolina Karpia został nam przyznany przez Kapitułę marki lokalnej Dolina Karpia 8 października 2018r.

 

Od dnia 17 marca 2016r. posiadamy wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Małopolskiego pod umerem Z/13/2016.

 

Zgodnie z treścią powyższej ustawy nasza firma zawarła również umowę o Gwarancję Ubezpieczeniową z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji AXA S.A. Obecna umowa została zawarta na okres od 11.06.2019r. do 14.03.2020r.

 

Zapraszamy do poniższej galerii dokumentów potwierdzających powyższe certyfikaty, zezwolenie oraz ubezpieczenie.

 

  • Kajaki_na_Wisle.pl_certyfikat_Dolina_Karpia_znak_marki_lokalnej
  • Dolina Podroznika Wpis Do Rejestru OTiPT.jpg
  • MEDIMA-PL Gwarancja Ubezpieczeniowa od 11-06-2019 do 14-03-2020